За нас

Ние сме Progressive Sport

Progressive sport е спортен клуб, създаден като партньорска организация на първото Прогресивно училище в София. Вдъхновени от мисията и визията на Прогресивните училища, Прогресив спорт подкрепя развитието на прогресивния модел в областта на метапредмета Благосъстояние.
Целите и подходите на спортния клуб са да изграждат у децата навици за здравословен и активен начин на живот, за отговорност към физическото им благосъстояние в синхрон с духовното с цел изграждане на цялостна личност в нейния баланс и здравословни връзки с останалите и света.

Основател на клуба е д-р Иван Нейков – един от основателите на първото Прогресивно училище, мениджър на Програмата за личностно развитие, с богата кариера като спортист и треньор. В екипа участват млади професионалисти, отдадени на каузата, споделящи ценностите на съвременното образование, с опит като спортисти, треньори и спортни педагози.

Мисия

Progressive sport изгражда разбиране за благосъстоянието на личността чрез изграждането на умения и навици за балансиран и здравословен начин на живот, чрез които детето се формира в израстването си като балансирана и хармонична личност, която сама може да поеме отговорност за физическото си развитие, здравето, обучението си, отношенията с другите и ролята си в местната, националната и световната общност.

Своята мисия клубът осъществява чрез дейности за разбирането на самия себе си, за развиването и поддържането на взаимоотношения с другите и за воденето на активен, здравословен начин на живот в партньорство в екосистемата на Прогресивните училища и с други партньорски организации.

Визия

Правилно организиране и управление на учебно-тренировъчния процес още в ранна детска възраст. Задължителна професионална подготовка на всеки спортен педагог и треньор. Игрови характер на обучението, комплексност на въздействието на физическите упражнения върху децата. Стимулираща среда, предлагаща богат избор от материални и нематериални ресурси.

Ценности

  • Искаме да сме иновативни и запомнящи се
  • Работим в екип
  • Отговорни сме
  • Отворени и откровени сме
  • Позитивни сме
  • Стараем се да правим децата щастливи и да ги вдъхновяваме, мотивираме ги да постигат повече
  • Вярваме във възможностите им
  • Отворени сме към промяната и еволюцията
  • Харесваме това, което правим

Развивайте и усъвършенствайте Вашите умения,…осмели се да участваш и преживей! Ние сме до теб!