Календар

10-14 юни

Лятно училище

17-21 юни

Лятно училище

24-28 юни

Лятно училище

01-05 юли

Лятно училище

08-12 юли

Лятно училище

15-19 юли

Лятно училище

22-26 юли

Лятно училище

Септември 2019 г.

02.09

Откриване на учебната година ОПУ3

02.09

Откриване на учебната година ОПУ1

06.09

Неучебен ден - официален празник

04.-28.09

Въведение в Прогресивната класна стая

Споделяме мечти и надежди, създаваме правила и процедури
Големите уроци
Програма за мир
Входяща диагностика и обратна връзка за родители №1

12.09

Ориентационна среща за родители 18 – 19.30 ч. ОПУ3

13.09

Ориентационна среща за родители 18 – 19.30 ч. ОПУ1


23.09

Неучебен ден – официален празник

Октомври 2019 г.

05.10

Тристранна среща ученик-учител-родител/и

10.10

Информационна среща, посветена на модела 5.-7. Клас

25.10

Учебен ден до 15.00 ч. - методически полуден за планиране и професионално развитие на учителите

28.-31.10

Есенни училища сред природата – съгласно програмата на всеки клас

Ноември 2019 г.

01.11.-03.11

Есенна ваканция

18.-22.11

Отворени врати за родители

29.11

Учебен ден до 15.00 ч. - методически полуден за планиране и професионално развитие на учителите

Декември 2019 г.

16.-18.12

Отворени врати за родители

21.12.2019-05.01.2020

Коледна ваканция

Януари 2020 г.

15.01

Междинна обратна връзка за родители №2

30.01

Родителска среща, 18.00 часа

31.01

Учебен ден до 15.00 ч. - методически полуден за планиране и професионално развитие на учителите

Февруари 2020 г.

05.02

Междусрочна ваканция

10.-12.02

Отворени врати за родители

29.02

Учебен ден до 15.00 ч. - методически полуден за планиране и професионално развитие на учителите

Март 2020 г.

3.03

Неучебен ден – национален празник

Април 2020 г.

03.04

Учебен ден до 15.00 ч. - методически полуден за планиране и професионално развитие на учителите

11.04.-20.04

Пролетна ваканция

Пролетна ваканционна програма

15.-16.04

PYP Exhibition 4. клас

Май 2020 г.

01.05

Неучебен ден – официален празник

06.05

Неучебен ден – официален празник

25.05

Неучебен ден – официален празник

27.05

НВО IV клас БЕЛ

28.05

НВО IV клас математика

20.-31.05

Изходяща диагностика


25.05

Неучебен ден – официален празник

Юни 2020 г.

09.06

НВО VII клас БЕЛ

11.06

НВО VII клас математика

17.06

НВО VII клас английски език (по желание на ученика)

03.-19.06

Летни образователни дейности за начален етап (ПК – 3. клас)

15.06

Край на учебната година за 4., 5. и 6. клас

20.06

Тристранна среща ученик-учител-родител/и


21.-26.06

Морско/Горско училище

30.06

Край на учебната година за 7. клас

Юли 2020 г.

03.07

Изходяща обратна връзка родители №3