Кросфит за деца

Загрявка

Тренировка 1

5 кръга

1. 35 бр. коремни преси
2. 30 бр. скок въже или джъмпинг джак
3. 25 бр. планински катерач
4. 30 бр. скок въже или джъмпинг джак
5. 15 бр. свещ до изправяне
6. 30 бр. скок въже или джъмпинг джак
7. кълбо напред
8. 30 скок въже или джъмпинг джак
2 мин почивка между кръговете

Повторете още веднъж

Тренировка 2

4 рунда х 6 минути 40сек работа/20 сек почивка
1 мин ~> 20 странично придвижване на 3 крачки
2 мин ~> 10 бърпи през шише
3 мин ~> 15 повдигане на шишето 1.5Л от пода до над главата
4 мин ~> 12(на ръка) качване на шишето 0.5л от земята до над главата
5 мин ~> цялата минута се работи клек + хвърляне топката на 1м над главата
6 мин ~> почивка

Тренировка 3

Прозорец от 7 мин.
10 лицеви
20 напади
30 скок въже/джъмпинг джак

Почиваме 3-5 мин

21/15/9 бр.
скок/качване на кутия
Коремни преси
Изправяне от колянен седеж

Двата комплекса се повтарят 2 пъти

Тренировка 4

 • 50 клек
 • 10 бърпи
 • 40 коремна преса
 • 10 бърпи
 • 30 напади
 • 10 бърпи
 • 20м мечешко ходене
 • 10 бърпи
 • 10 лицеви
 • 5 бърпи
 • 20м мечешко ходене
 • 5 бърпи
 • 30 напади
 • 5 бърпи
 • 40 коремни преси
 • 5 бърпи
 • 50 клек

Тренировка 5

12 мин работа
40 сек работа/ 20 сек почивка или
30 сек работа/ 30 сек почивка

1 . 5 клека + 5 бърпи до поза висок планк – до края на 40/30 сек джъмпинг джак
2 . 5 странички напади + 10 кофички – до края на 40/30 сек. планински катерач

Почиваме 2-3 мин

10 мин работа
40 сек работа/ 20 сек почивка или
30 сек работа/ 30 сек почивка

1 . 5 лицеви опори + 5 бърпи до клек – до края на 40/30сек бягане на място с високо повдигнато коляно

2 . 10 В опразни коремни преси + 5 свещ до изправяне – до края на 40/30 сек бягане на място с високо повдигна