Мини тенис. Изисквания към обучааващите се.

Мини тенис. Изисквания към обучааващите се.

Всеки спорт и неговото бъдещо развитие зависят от равнището на спортните педагози, натоварени с мисията да обучават. Колкото по-голям е техният брой, колкото е по-високо равнището на подготовка, толкова по-добре и правилно ще се развива мини-тенисът.

Основното, което се изисква е любовта към децата. Само хора, способни да обграждат с любов, грижа и внимание могат да бъдат спортни педагози. Освен това те трябва много добре да познават същността на тенис спорта и по-специално на мини-тениса.

Възможността този кръг да бъде по-широк ангажира и различни тенис-инструктори. Те включват учители, бивши спортисти, родители, които са били състезатели, по-големи ученици, активно спортуващи тенис и др.

За да се подобри квалификацията на обучаващите могат да се провеждат семинари, видео прожекции, наблюдения, обсъждания, консултации.

Всичко това би подпомогнало в обучението, като се подобри качеството на преподаване. Целта, която си поставя всеки учител по мини-тенис е да спечели детето именно за тенис спорта и да го превърне в любим спорт за него.

Педагогически изисквания при сформиране на групи

Отнасят се до включване на всички желаещи да се занимават с мини-тенис. Необходим е постоянен контакт между тенис-инструктора и учениците, също и между него и учителите, както и родителите.

При сформиране на група не трябва да се ограничава достъпът на други ученици.

Освен това не трябва едно дете да бъде лишавано от възможност да се занимава с мини-тенис, дори ако в момента не е на достатъчно добро спортно равнище. Някои от децата достигат по-добро равнище след по-продължителен период от време.

Истинско изкуство е едно дете да бъде спечелено за спортната кауза. Трябва да се осъществява целенасочена пропагандна дейност, да се водят разговори, но и да се дава личен пример с поведение, професионализъм, отношение.

При деца с по-малка възраст групите трябва да са в по-малки състави. Формирането на учебните групи трябва да бъде според признака „възраст”, а в по-късен етап според признака „равнище на способности”.

 Групите могат да бъдат формирани и на полов признак. На тази възраст могат да се правят и смесени групи, които по-късно отпадат.

 

 

 

 

 

Share this post

Вашият коментар