Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. “Прогресив спорт клуб” е партньорска организация на ЧОУ „Прогресивно образование“ в реализирането на Програмата за благополучие, чиято цел е да осигури личностно, социално и физическо развитие на децата и учениците в Прогресивните училища.
 2. Програмата се осъществява чрез учене сред природата и чрез преживяване и включва дейности, свързани с академични, културни, социални преживявания, физическа и спортно-техническа подготовка, двигателна култура, здравословен и балансиран начин на живот, личностно развитие и взаимоотношения.
 3. Дейностите са част от образователния модел на Прогресивните училища, но са извън задължителния учебен план съгласно стандартите на МОН. Не се включват в таксата за образователна услуга и се заплащат допълнително.
 4. Заниманията се провеждат веднъж или два пъти седмично в зависимост от програмата/дейността по установен график с продължителност между  60 и  90 минути.
 5. Дейностите са оформени като абонаменти с различна продължителност, като към всеки избран абонамент се прикача ваучер за съответната сума.
 6. Цените на абонаментите и ваучерите към тях са с включено ДДС
 7. Сумата се дължи авансово по сметка на „Прогресив спорт клуб“ ЕООД чрез банков превод, като основание за плащане се посочва уникалнят номер на заявката/поръчката. Банковите данни ще видите при успешно направена заявка.
 8.  Цената за избраните абонаменти е дължима в срок  до 3 (три) работни дни след успешно подадена заявка в платформата progressivesport.net.
 9. При подаване на заявка/поръчка ще получите известие, че заявката ви  е в изчакване.
 10. След получаване на плащане по банковата сметка на клуба ще получите известие, че вашето плащане е получено и подтвърдено и заявката ви е приключена успешно. В този случаи избранитне абонаменти се активират и ваучери към тях се изпращат автоматично на вашия email и в страницата на профила ви в сайта.
 • При подаването на заявка онлайн чрез платформата progressivesport.net Вие се съгласявате с Общите условия на клуба за организирането и провеждането на дейности за осъществяване на Програмата за благополучие
 •  Политиката за поверителност на личните данни
 •  Правилника за дейността на клуба
 •  Инструктаж за безопасност и култура

II. АБОНАМЕНТИ И ВАУЧЕРИ

II.1. АБОНАМЕНТИ

 • Абонаменти в progressivesport.net означава заявка за редовното и ритмично получаване на даден продукт или услуга

Условно абонаментие са разделени на три основни типа:

1. BASIC – Стандартен месечен абонамент, който е с максимална продължителност от 6 седмици след неговото активиране. Към него е прикрепен ваучер със същия период на активност.

 • Този абонамент има гратисен период от 1 или 2 седмици (в зависимост от броя седмици на текущия месец) за компенсиране на пропуснати занимания.
 • След изтичането на този период, абонаментът и ваучерът към него стават неактивни. За да ги активирате и подновите е необходимо да влезете във вашия профил и да го направите ръчно (меню “Моят профил”-“Абонаменти” ).
 • Случаите, в които изразходвате средствата от ваучера в рамките на текущия месец предсрочно (при регулярни посещения без прекъсване – за 4 или 5 седмици) е необходимо да подновите своя абонамент предсрочно, да го повишите или понижите. Това е възможно в меню “Моят профил”-“Абонаменти” .
 • Срокът на активност на абонамента, съответно на ваучера се удължава единствено при продължителни прекъсвания на учебния процес (например “грипни ваканции”, други ваканции или мероприятия с продължителност от една или повече седмици).
 • Ваучерът към този абонамент може да се използва само за конкретното ателие, дейност или курс!

2. SILVER -Абонамент с продължителност и период на активност от 3 месеца след неговото активиране.

 • Абонаментът съответно ваучерът към него са продължителност и период на активност от 3 месеца след тяхното активиране.
 • Този абонамент е с фиксиран срок и не може да се подновява предсрочно.
 • Ваучерът към този абонамент може да се използва само за конкретното ателие, дейност или курс!

3. GOLD – Абонамент с продължителност и период на активност от 4 месеца след неговото активиране.

 • Абонаментът съответно ваучерът към него са продължителност и период на активност от 4 месеца след тяхното активиране.
 • Този абонамент е с фиксиран срок и не може да се подновява предсрочно.
 • Ваучерът към този абонамент може да се използва само за конкретното ателие, дейност или курс!

4. Други абонаменти

 • В зависимост от спецификите и вариациите на дейностите, могат да се създават и други типове абонаменти.

II.2. ВАУЧЕРИ

 • Ваучерът е виртуална разписка, която потребителите получават в електронен вид в профила и на имейла си, след като направят покупка през progressivesport.net
 • Ваучерите съдържат уникални номера и QR код – номер на ваучера и секретен код. Чрез тях се удостоверява, че за него е било реално платено и че следва съответният служител/партньор да Ви обслужи.
 • За да използвате ваучера е необходимо да го предоставите на обслужващия персонал. Това можете да направите, като го покажете от телефона Ви, или като го предоставите разпечатан. Съветваме Ви да не разпечатвате ваучерите, а вместо това да ги показвате от телефона.
 • В конкретните условия за ползване на всеки ваучер е посочен периодът, в който можете да го използвате, както и всякакви други условия и изисквания за ползването му.
 • Валидирането на ваучерите, издадени от progressivesport.net, се извършва при съответния служител, партньор или търговец, за когото са предназначени.
 • След изтичане на посочения период на активност е необходимо да обновите абонамента си, след което ваучерът ще бъде активен за съответния период отново.
 • Остатъчни средства по ваучери от предходни периоди не се възстановяват.
 • Зададеният период за ползване на ваучери може да се удължи от администраторите на progressivesport.net единствено при продължителни прекъсвания на учебния процес (например “грипни ваканции”, други ваканции или мероприятия с продължителност от една или повече седмици).

IV. ДРУГИ

 1. Общите условия могат да се публикуват и на страницата на конкретната програма/лагер/дейност в съответния раздел.
 2. Когато се налага промяна или корекция в общите условия на някои програми от раздел “Допълнителните дейности”, поради тяхната специфика и особености същите се отразяват и публикуват в страницата на съответната програма/дейност.
 3. Общите условия за други разедли/секции на progressivesport.net са специфични и уникални. Те се публикуват единствено на съответните страници към съответната програма или лагер.
 4. Разписание на дейностите и логистика:
 • Допълнителните дейности обхващат времето от 16 до 18 часа в учебната седмица.
 • При възможност и заявен интерес Клубът организира и съботно-неделни занимания.
 • Транспорт – част от дейностите се осъществяват на външни пространства, като логистиката се осъществява с транспорт, включен в таксата.
 • Водене и прибиране на децата

За довеждането на децата в съответната дейност отговарят ръководителите на дейностите според графика. След приключване на дейността ръководителите предават децата на дежурните учители от училището, а на родител само ако той писмено е уведомил Клуба.