Monthly Archives - февруари 2020

Дни на отворените врати

Уважаеми родители, от средата до края на месеца предвиждаме да се проведат открити уроци за всички извънкласни дейности в двете училиа.  Графикът за провеждане на открити уроци към допълнителни дейности за ОПУ 1 може да видите тук , а този за ОПУ 3 тук.Заповядайте!Успоредно в ОПУ 3 ще се проведат и "пробни" посещения...

Read more...