Author - ivan

Мини тенис. Изисквания към обучааващите се.

Всеки спорт и неговото бъдещо развитие зависят от равнището на спортните педагози, натоварени с мисията да обучават. Колкото по-голям е техният брой, колкото е по-високо равнището на подготовка, толкова по-добре и правилно ще се развива мини-тенисът. Основното, което се изисква е любовта към децата. Само хора, способни да обграждат с...

Read more...

Мини Тенис. Характеристика.

Доказано е, че една от най-важните възрасти за развитие ни е възрастта 5-10 години. От гледна точка на растежа на детето, то тази възраст съвсем естествено трансформира движенията в игра, търси нова форма за доказване личността на младия и незрял още човек. На тази възраст именно децата се научават на...

Read more...

Дни на отворените врати

Уважаеми родители, от средата до края на месеца предвиждаме да се проведат открити уроци за всички извънкласни дейности в двете училиа.  Графикът за провеждане на открити уроци към допълнителни дейности за ОПУ 1 може да видите тук , а този за ОПУ 3 тук.Заповядайте!Успоредно в ОПУ 3 ще се проведат и "пробни" посещения...

Read more...