Grafik-1

Официален график за провеждане на дейностите от програмата за благополучие за учебната 2019 – 2020 г.

при сформиране на групите графикът може да се промени при незапълване на група/и в някои от дейностите
*разделянето на 1-ва и 2-ра група по класове е условно. В зависимост от записванията децата може да бъдат разделени и според техния брой.

ЧасПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
16:15-17:15ФУТБОЛРОБОТИКА – 18.02., открит урокФУТБОЛ – 19.02., открит урокРОБОТИКА
16:15-17:15АЙКИДО- 2 гр. (4-7 клас)АЙКИДО-1 гр. (1 – 3 клас)
16:30-17:30АТЕЛИЕ ПО “ВИЗУАЛНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА” – 1 гр. ( 1-3 клас) – 17.02. открит урокАТЕЛИЕ ПО ПЕЕНЕ ДЕТСКИ ХОР – 1 група (1-3 клас) – 18.02., открит урокАТЕЛИЕ ПО “ВИЗУАЛНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА”- 2 група (4-7 клас)- 19.02. открит урокАТЕЛИЕ ПО ПЕЕНЕ “ДЕТСКИ ХОР” – 2 група (4-7 клас)
16:30-17:30“ШАХ И МАТ” (ЗАНИМАНИЯТА СЕ ВОДЯТ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)ЙОГА ЗА ДЕЦА – 18.02., открит урок“ШАХ И МАТ” (ЗАНИМАНИЯТА СЕ ВОДЯТ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ С ИРЕН ЛЕВИ – 20.02., открит урок
16:30-17:30СТОП КАДЪР АНИМАЦИЯ – 27.02. открит урок
16:30-17:30
16:30-18:00АТЕЛИЕ “ТЕАТЪР ЗА ДЕЦА” – 2 група (4-7 клас)АТЕЛИЕ ПО КИТАРА (ОПЦИОНАЛНО)АТЕЛИЕ “ТЕАТЪР ЗА ДЕЦА” – 1 гр. (1 – 3 клас) – 20.02., открит урок
16:30-18:00АТЕЛИЕ ПО КИТАРААТЕЛИЕ ПО КЕРАМИКА – 19.02., открит урок