Мини тенис. Изисквания към обучааващите се.

Всеки спорт и неговото бъдещо развитие зависят от равнището на спортните педагози, натоварени с мисията да обучават. Колкото по-голям е техният брой, колкото е по-високо равнището на подготовка, толкова по-добре и правилно ще се развива мини-тенисът. Основното, което се изисква е любовта към децата. Само хора, способни да обграждат с...

Read more...