Tennis 10 (Мини-тенис)

Tennis 10 5-10 г.

Виж повече

Доказано е, че една от най-важните възрасти за развитие ни е възрастта 5-10 години.

От гледна точка на растежа на детето, то тази възраст съвсем естествено трансформира движенията в игра, търси нова форма за доказване личността на младия и незрял още човек. На тази възраст именно децата се научават на правилно телодържане, на движение чрез бягане в различни посоки, на удар по топката, на координация на движенията, на ориентация в игралното поле.

Това е една много приятна, вълнуваща и емоционално наситена игра, която е адаптирана към съответните възможности на младите ученици.

Мини-тенисът е един вид свободен избор на детето, което избира спорта вместо дълги и скучни уроци по натрапени от родителите други съвсем нелюбими дейности.

Достойнствата на мини-тениса се заключават в следните неща:

 • мини-тенисът е ефективен начин тенис спортът да бъде представен на децата под формата на забавна игра;
 • мини-тенисът е улеснена форма, служи като база за развитие на традиционния тенис;
 • мини-тенисът съответства на възрастовите особености и възможности на децата;
 • мини-тенисът представлява специфична форма за прогнозиране на спортни таланти;
 • мини-тенисът е лесен, забавен, увлекателен и вълнуващ;
 • мини-тенисът е емоционален спорт и създава истинско спортно самочувствие.

 

Предимствата, които дава мини-тенисът се изразяват в подобряване на здравословното състояние на децата. От друга страна мини-тенисът цели да подобри състоянието на редица качества. Към тях спадат: физическите, психическите, емоционалните, духовните, интелектуалните качества. Освен това мини-тенисът се явява и особена форма на социализация за учениците на ранна възраст.

Други предимства, които дава мини-тенисът произтичат от следните задачи:

 • обогатява се арсеналът от средства за физическо възпитание;
 • приучване на децата към постоянни занимания със спорт;
 • съкращава се пътят към големия тенис;
 • полагат се основите на играта тенис чрез овладяване на тенис-техниката;
 • осъществява се перманентен подбор и спортна ориентация.

Мини-тенисът има своя собствена философия, която може да бъде представена по следния начин:

 • всичко, което с отнася до детето да е игра
 • всичко, което се предлага на детето да е забавно и интересно;
 • всичко, което детето прави чрез спорта, трябва да му доставя удоволствие и радост;
 • всичко, което е насочено към детето трябва да е достъпно и просто;
 • всичко, което е свързано с детето трябва да е перфектно организирано;
 • всичко, което засяга детето, трябва да е справедливо.

Изберете подходящия за вас пакет и се запишете тук!