Официален график за провеждане на дейностите от програмата за благополучие за учебната 2019 - 2020 г.

при сформиране на групите графикът може да се промени при незапълване на група/и в някои от дейностите *разделянето на 1-ва и 2-ра група по класове е условно. В зависимост от записванията децата може да бъдат разделени и според техния брой.
Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
16:15-17:15 ФУТБОЛ РОБОТИКА - 18.02., открит урок ФУТБОЛ - 19.02., открит урок РОБОТИКА
16:15-17:15 АЙКИДО- 2 гр. (4-7 клас) АЙКИДО-1 гр. (1 - 3 клас)
16:30-17:30 АТЕЛИЕ ПО "ВИЗУАЛНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА" - 1 гр. ( 1-3 клас) - 17.02. открит урок АТЕЛИЕ ПО ПЕЕНЕ ДЕТСКИ ХОР - 1 група (1-3 клас) - 18.02., открит урок АТЕЛИЕ ПО "ВИЗУАЛНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА"- 2 група (4-7 клас)- 19.02. открит урок АТЕЛИЕ ПО ПЕЕНЕ "ДЕТСКИ ХОР" - 2 група (4-7 клас)
16:30-17:30 "ШАХ И МАТ" (ЗАНИМАНИЯТА СЕ ВОДЯТ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК) ЙОГА ЗА ДЕЦА - 18.02., открит урок "ШАХ И МАТ" (ЗАНИМАНИЯТА СЕ ВОДЯТ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК) ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ С ИРЕН ЛЕВИ - 20.02., открит урок
16:30-17:30 СТОП КАДЪР АНИМАЦИЯ - 27.02. открит урок
16:30-17:30
16:30-18:00 АТЕЛИЕ "ТЕАТЪР ЗА ДЕЦА" - 2 група (4-7 клас) АТЕЛИЕ ПО КИТАРА (ОПЦИОНАЛНО) АТЕЛИЕ "ТЕАТЪР ЗА ДЕЦА" - 1 гр. (1 - 3 клас) - 20.02., открит урок
16:30-18:00 АТЕЛИЕ ПО КИТАРА АТЕЛИЕ ПО КЕРАМИКА - 19.02., открит урок