Мини Тенис. Характеристика.

Мини Тенис. Характеристика.

Доказано е, че една от най-важните възрасти за развитие ни е възрастта 5-10 години.

От гледна точка на растежа на детето, то тази възраст съвсем естествено трансформира движенията в игра, търси нова форма за доказване личността на младия и незрял още човек. На тази възраст именно децата се научават на правилно телодържане, на движение чрез бягане в различни посоки, на удар по топката, на координация на движенията, на ориентация в игралното поле.

Това е една много приятна, вълнуваща и емоционално наситена игра, която е адаптирана към съответните възможности на младите ученици.

Мини-тенисът е един вид свободен избор на детето, което избира спорта вместо дълги и скучни уроци по натрапени от родителите други съвсем нелюбими дейности.

Достойнствата на мини-тениса се заключават в следните неща:

 • мини-тенисът е ефективен начин тенис спортът да бъде представен на децата под формата на забавна игра;
 • той има евтино и непретенциозно оборудване, което го прави достъпен за всички. Могат да се използват всякакви равни пространства. Необходими са мрежи, малки пластмасови или дървени ракети (може и алуминиеви);
 • мини-тенисът е улеснена форма, служи като база за развитие на традиционния тенис;
 • мини-тенисът съответства на възрастовите особености и възможности на децата;
 • мини-тенисът представлява специфична форма за прогнозиране на спортни таланти;
 • мини-тенисът е лесен, забавен, увлекателен и вълнуващ;
 • мини-тенисът е емоционален спорт и създава истинско спортно самочувствие.

Естествено, че с всички тези предимства, които дава мини-тенисът могат да се срещнат и евентуални проблеми, които съпътстват работата. Най-често те са свързани с липса или недостатъчна материална база, липса на игрища, уреди. Големите групи от ученици създават затруднения за работата. Други проблеми възникват чрез недостатъчната подготовка на определени учители, които са натоварени с функцията да преподават тенис.

Всички тези обективни реалности, които съществуват могат да бъдат преодолени чрез проява на съобразителност и гъвкавост в работата.

Добре е да се овладеят наличните свободни пространства при липса на истинска тенис-мрежа, може да се използва въже, върху което напречно да се поставят лентички в контрастен цвят, за да може да се забелязва по-добре (червен, яркозелен, жълт, оранжев). Когато липсват оригинални топки, могат да се ползват техни заместители от: гума, пластмаса, дунапрен и др.

Предимствата, които дава мини-тенисът се изразяват в подобряване на здравословното състояние на децата. От друга страна мини-тенисът цели да подобри състоянието на редица качества. Към тях спадат: физическите, психическите, емоционалните, духовните, интелектуалните качества. Освен това мини-тенисът се явява и особена форма на социализация за учениците на ранна възраст.

Други предимства, които дава мини-тенисът произтичат от следните задачи:

 • обогатява се арсеналът от средства за физическо възпитание;
 • приучване на децата към постоянни занимания със спорт;
 • съкращава се пътят към големия тенис;
 • полагат се основите на играта тенис чрез овладяване на тенис-техниката;
 • осъществява се перманентен подбор и спортна ориентация.

Мини-тенисът има своя собствена философия, която може да бъде представена по следния начин:

 • всичко, което с отнася до детето да е игра
 • всичко, което се предлага на детето да е забавно и интересно;
 • всичко, което детето прави чрез спорта, трябва да му доставя удоволствие и радост;
 • всичко, което е насочено към детето трябва да е достъпно и просто;
 • всичко, което е свързано с детето трябва да е перфектно организирано;
 • всичко, което засяга детето, трябва да е справедливо.

 

Share this post

Вашият коментар